Firmware là gì?

Firmware là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Firmware Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ firmware

hệ điều hành trên máy điện thoại

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Firmware
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

Firmware là gì?

có nghĩa là hệ điều hành trên máy điện thoại

  • Firmware có nghĩa là hệ điều hành trên máy điện thoại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

hệ điều hành trên máy điện thoại Tiếng Anh là gì?

hệ điều hành trên máy điện thoại Tiếng Anh có nghĩa là Firmware.

Ý nghĩa - Giải thích

Firmware nghĩa là hệ điều hành trên máy điện thoại.

Đây là cách dùng Firmware. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật Firmware là gì? (hay giải thích hệ điều hành trên máy điện thoại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Firmware là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Firmware / hệ điều hành trên máy điện thoại. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?