Flight attendant là gì?

Flight attendant là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Flight attendant Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ flight attendant

Tiếp viên hàng không

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Flight attendant
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

Flight attendant là gì?

có nghĩa là Tiếp viên hàng không

  • Flight attendant có nghĩa là Tiếp viên hàng không
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

Tiếp viên hàng không Tiếng Anh là gì?

Tiếp viên hàng không Tiếng Anh có nghĩa là Flight attendant.

Ý nghĩa - Giải thích

Flight attendant nghĩa là Tiếp viên hàng không.

Đây là cách dùng Flight attendant. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Flight attendant là gì? (hay giải thích Tiếp viên hàng không nghĩa là gì?) . Định nghĩa Flight attendant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Flight attendant / Tiếp viên hàng không. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?