Freight Cost là gì?

Freight Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Freight Cost Kinh tế.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ freight cost

là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Freight Cost
Chủ đề Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Freight Cost là gì?

có nghĩa là là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển

  • Freight Cost có nghĩa là là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển Tiếng Anh là gì?

là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển Tiếng Anh có nghĩa là Freight Cost.

Ý nghĩa - Giải thích

Freight Cost nghĩa là là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển.

Đây là cách dùng Freight Cost. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Freight Cost là gì? (hay giải thích là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển nghĩa là gì?) . Định nghĩa Freight Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Freight Cost / là khoản chi phí để vận chuyển hàng hóa trên một container hoặc trên một CBM tức là cước vận chuyển. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?