Gallbladder là gì?

Gallbladder là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Gallbladder Sức khỏe.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ gallbladder

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


túi mật

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Gallbladder
Chủ đề Chủ đề Sức khỏe

Định nghĩa - Khái niệm

Gallbladder là gì?

có nghĩa là túi mật

  • Gallbladder có nghĩa là túi mật
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

túi mật Tiếng Anh là gì?

túi mật Tiếng Anh có nghĩa là Gallbladder.

Ý nghĩa - Giải thích

Gallbladder nghĩa là túi mật.

Đây là cách dùng Gallbladder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe Gallbladder là gì? (hay giải thích túi mật nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gallbladder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gallbladder / túi mật. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?