更正通知及时作修改 tiếng trung là gì?

更正通知及时作修改 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 更正通知及时作修改 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 更正通知及时作修改

thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 更正通知及时作修改 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

更正通知及时作修改 tiếng trung là gì?

có nghĩa là thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi )

  • 更正通知及时作修改 tiếng trung có nghĩa là thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 更正通知及时作修改 .

Ý nghĩa - Giải thích

更正通知及时作修改 tiếng trung nghĩa là thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 更正通知及时作修改 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 更正通知及时作修改 tiếng trung là gì? (hay giải thích thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 更正通知及时作修改 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 更正通知及时作修改 tiếng trung / thông báo đính chính (gēngzhèng tōngzhī jíshí zuò xiūgǎi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời