工号卡 tiếng trung là gì?

工号卡 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 工号卡 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 工号卡

thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 工号卡 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

工号卡 tiếng trung là gì?

có nghĩa là thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ )

  • 工号卡 tiếng trung có nghĩa là thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 工号卡 .

Ý nghĩa - Giải thích

工号卡 tiếng trung nghĩa là thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 工号卡 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 工号卡 tiếng trung là gì? (hay giải thích thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 工号卡 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 工号卡 tiếng trung / thẻ mã số của công nhân (gōng hào kǎ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời