Government’s regulation

Government’s regulation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Government’s regulation Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ government’s regulation

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Government’s regulation
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Government’s regulation là gì?

có nghĩa là sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ

  • Government’s regulation có nghĩa là sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ Tiếng Anh là gì?

sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ Tiếng Anh có nghĩa là Government’s regulation.

Ý nghĩa - Giải thích

Government’s regulation nghĩa là sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ.

Đây là cách dùng Government’s regulation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Government’s regulation là gì? (hay giải thích sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Government’s regulation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Government’s regulation / sự điều chỉnh/luật pháp của chính phủ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời