Greenhouse

Greenhouse là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Greenhouse Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ greenhouse

hiệu ứng nhà kính

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Greenhouse
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Greenhouse là gì?

có nghĩa là hiệu ứng nhà kính

  • Greenhouse có nghĩa là hiệu ứng nhà kính
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

hiệu ứng nhà kính Tiếng Anh là gì?

hiệu ứng nhà kính Tiếng Anh có nghĩa là Greenhouse.

Ý nghĩa - Giải thích

Greenhouse nghĩa là hiệu ứng nhà kính.

Đây là cách dùng Greenhouse. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Greenhouse là gì? (hay giải thích hiệu ứng nhà kính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Greenhouse là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Greenhouse / hiệu ứng nhà kính. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời