含羞草 tiếng trung là gì?

含羞草 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 含羞草 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 含羞草

hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 含羞草 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

含羞草 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo )

  • 含羞草 tiếng trung có nghĩa là hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 含羞草 .

Ý nghĩa - Giải thích

含羞草 tiếng trung nghĩa là hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 含羞草 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 含羞草 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 含羞草 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 含羞草 tiếng trung / hoa mắc cỡ hoa trinh nữ (hánxiū cǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời