航空煤油 tiếng trung là gì?

航空煤油 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 航空煤油 tiếng trung Hóa học.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 航空煤油

nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 航空煤油 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hóa học

Định nghĩa - Khái niệm

航空煤油 tiếng trung là gì?

có nghĩa là nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu )

  • 航空煤油 tiếng trung có nghĩa là nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 航空煤油 .

Ý nghĩa - Giải thích

航空煤油 tiếng trung nghĩa là nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt..

Đây là cách dùng 航空煤油 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học 航空煤油 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 航空煤油 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 航空煤油 tiếng trung / nhiên liệu bay (hángkōng méiyóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xăng dầu chất đốt.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời