Household Book là gì?

Household Book là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Household Book Xã hội.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ household book

sổ hộ khẩu

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Household Book
Chủ đề Chủ đề Xã hội

Định nghĩa - Khái niệm

Household Book là gì?

có nghĩa là sổ hộ khẩu

  • Household Book có nghĩa là sổ hộ khẩu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

sổ hộ khẩu Tiếng Anh là gì?

sổ hộ khẩu Tiếng Anh có nghĩa là Household Book.

Ý nghĩa - Giải thích

Household Book nghĩa là sổ hộ khẩu.

Đây là cách dùng Household Book. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội Household Book là gì? (hay giải thích sổ hộ khẩu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Household Book là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Household Book / sổ hộ khẩu. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?