花篮 tiếng trung là gì?

花篮 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 花篮 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 花篮

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 花篮 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

花篮 tiếng trung là gì?

có nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán )

  • 花篮 tiếng trung có nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

giỏ hoa lẵng hoa (huālán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 花篮 .

Ý nghĩa - Giải thích

花篮 tiếng trung nghĩa là giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 花篮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 花篮 tiếng trung là gì? (hay giải thích giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 花篮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 花篮 tiếng trung / giỏ hoa lẵng hoa (huālán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời