Investment bank

Investment bank là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Investment bank Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ investment bank

Ngân hàng đầu tư

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Investment bank
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Investment bank là gì?

có nghĩa là Ngân hàng đầu tư

  • Investment bank có nghĩa là Ngân hàng đầu tư
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

Ngân hàng đầu tư Tiếng Anh là gì?

Ngân hàng đầu tư Tiếng Anh có nghĩa là Investment bank.

Ý nghĩa - Giải thích

Investment bank nghĩa là Ngân hàng đầu tư.

Đây là cách dùng Investment bank. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Investment bank là gì? (hay giải thích Ngân hàng đầu tư nghĩa là gì?) . Định nghĩa Investment bank là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Investment bank / Ngân hàng đầu tư. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời