전화기 tiếng hàn là gì?

전화기 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 전화기 tiếng hàn Trong công ty.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 전화기

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/).
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 전화기 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Trong công ty

Định nghĩa - Khái niệm

전화기 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/)

  • 전화기 tiếng hàn có nghĩa là Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/) Tiếng Hàn là gì?

Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/) Tiếng Hàn có nghĩa là 전화기 .

Ý nghĩa - Giải thích

전화기 tiếng hàn nghĩa là Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty..

Đây là cách dùng 전화기 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 전화기 tiếng hàn là gì? (hay giải thích Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 전화기 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 전화기 tiếng hàn / Điện thoại bàn (/jeon-hwa-gi/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời