尽一切努力 tiếng Trung là gì?

尽一切努力 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 尽一切努力 tiếng Trung Xã hội.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 尽一切努力

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


thực hiện mọi nỗ lực

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 尽一切努力 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Xã hội

Định nghĩa - Khái niệm

尽一切努力 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là thực hiện mọi nỗ lực

  • 尽一切努力 tiếng Trung có nghĩa là thực hiện mọi nỗ lực
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

thực hiện mọi nỗ lực Tiếng Trung là gì?

thực hiện mọi nỗ lực Tiếng Trung có nghĩa là 尽一切努力 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

尽一切努力 tiếng Trung nghĩa là thực hiện mọi nỗ lực.

Đây là cách dùng 尽一切努力 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 尽一切努力 tiếng Trung là gì? (hay giải thích thực hiện mọi nỗ lực nghĩa là gì?) . Định nghĩa 尽一切努力 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 尽一切努力 tiếng Trung / thực hiện mọi nỗ lực. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?