九重葛 tiếng trung là gì?

九重葛 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 九重葛 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 九重葛

hoa giấy (jiǔchóng gé ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 九重葛 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

九重葛 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa giấy (jiǔchóng gé )

  • 九重葛 tiếng trung có nghĩa là hoa giấy (jiǔchóng gé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa giấy (jiǔchóng gé ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 九重葛 .

Ý nghĩa - Giải thích

九重葛 tiếng trung nghĩa là hoa giấy (jiǔchóng gé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 九重葛 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 九重葛 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa giấy (jiǔchóng gé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 九重葛 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 九重葛 tiếng trung / hoa giấy (jiǔchóng gé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời