かいはつぶ tiếng nhật là gì?

かいはつぶ tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng かいはつぶ tiếng nhật Trong công ty.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ かいはつぶ

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


 Phòng phát triển (開発部).
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới かいはつぶ tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Trong công ty

Định nghĩa - Khái niệm

かいはつぶ tiếng nhật là gì?

có nghĩa là  Phòng phát triển (開発部)

  • かいはつぶ tiếng nhật có nghĩa là  Phòng phát triển (開発部).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

 Phòng phát triển (開発部) Tiếng Nhật là gì?

 Phòng phát triển (開発部) Tiếng Nhật có nghĩa là かいはつぶ .

Ý nghĩa - Giải thích

かいはつぶ tiếng nhật nghĩa là  Phòng phát triển (開発部).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự..

Đây là cách dùng かいはつぶ tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty かいはつぶ tiếng nhật là gì? (hay giải thích  Phòng phát triển (開発部).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự. nghĩa là gì?) . Định nghĩa かいはつぶ tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng かいはつぶ tiếng nhật /  Phòng phát triển (開発部).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Hành chính nhân sự.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời