空运材料 tiếng trung là gì?

空运材料 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 空运材料 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 空运材料

hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 空运材料 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

空运材料 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào )

  • 空运材料 tiếng trung có nghĩa là hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 空运材料 .

Ý nghĩa - Giải thích

空运材料 tiếng trung nghĩa là hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 空运材料 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 空运材料 tiếng trung là gì? (hay giải thích hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 空运材料 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 空运材料 tiếng trung / hàng vận chuyển bằng đường hàng không (kōngyùn cáiliào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời