快干水泥 tiếng trung là gì?

快干水泥 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 快干水泥 tiếng trung Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 快干水泥

xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 快干水泥 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

快干水泥 tiếng trung là gì?

có nghĩa là xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní )

  • 快干水泥 tiếng trung có nghĩa là xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 快干水泥 .

Ý nghĩa - Giải thích

快干水泥 tiếng trung nghĩa là xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng..

Đây là cách dùng 快干水泥 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 快干水泥 tiếng trung là gì? (hay giải thích xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 快干水泥 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 快干水泥 tiếng trung / xi măng khô nhanh xi măng mác cao (kuài gān shuǐní ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời