垃圾渗出水 là gì?

垃圾渗出水 là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾渗出水 Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 垃圾渗出水

nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 垃圾渗出水
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

垃圾渗出水 là gì?

có nghĩa là nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液

  • 垃圾渗出水 có nghĩa là nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液 Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 垃圾渗出水.

Ý nghĩa - Giải thích

垃圾渗出水 nghĩa là nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液.

Đây là cách dùng 垃圾渗出水. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường 垃圾渗出水 là gì? (hay giải thích nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液 nghĩa là gì?) . Định nghĩa 垃圾渗出水 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾渗出水 / nước rỉ rác giống với 垃圾渗滤液. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?