垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?

垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 垃圾抓斗起重机 là gì?

cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? là gì?

có nghĩa là cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác

  • 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? có nghĩa là cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?.

Ý nghĩa - Giải thích

垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? nghĩa là cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác.

Đây là cách dùng 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì?. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? là gì? (hay giải thích cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác nghĩa là gì?) . Định nghĩa 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 垃圾抓斗起重机 tiếng Trung là gì? / cần cẩu bốc rác, cẩu bốc rác. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?