라면 tiếng hàn là gì?

라면 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 라면 tiếng hàn Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 라면

mỳ gói.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 라면 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

라면 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là mỳ gói

  • 라면 tiếng hàn có nghĩa là mỳ gói.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

mỳ gói Tiếng Hàn là gì?

mỳ gói Tiếng Hàn có nghĩa là 라면 .

Ý nghĩa - Giải thích

라면 tiếng hàn nghĩa là mỳ gói.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực..

Đây là cách dùng 라면 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 라면 tiếng hàn là gì? (hay giải thích mỳ gói.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 라면 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 라면 tiếng hàn / mỳ gói.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời