Landfill leachate

Landfill leachate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Landfill leachate Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ landfill leachate

nước rỉ rác (của các bãi rác)

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Landfill leachate
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Landfill leachate là gì?

có nghĩa là nước rỉ rác (của các bãi rác)

  • Landfill leachate có nghĩa là nước rỉ rác (của các bãi rác)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

nước rỉ rác (của các bãi rác) Tiếng Anh là gì?

nước rỉ rác (của các bãi rác) Tiếng Anh có nghĩa là Landfill leachate.

Ý nghĩa - Giải thích

Landfill leachate nghĩa là nước rỉ rác (của các bãi rác).

Đây là cách dùng Landfill leachate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Landfill leachate là gì? (hay giải thích nước rỉ rác (của các bãi rác) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Landfill leachate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Landfill leachate / nước rỉ rác (của các bãi rác). Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời