Leachate là gì?

Leachate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Leachate Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ leachate

nước rỉ rác

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Leachate
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Leachate là gì?

có nghĩa là nước rỉ rác

  • Leachate có nghĩa là nước rỉ rác
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

nước rỉ rác Tiếng Anh là gì?

nước rỉ rác Tiếng Anh có nghĩa là Leachate.

Ý nghĩa - Giải thích

Leachate nghĩa là nước rỉ rác.

Đây là cách dùng Leachate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Leachate là gì? (hay giải thích nước rỉ rác nghĩa là gì?) . Định nghĩa Leachate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Leachate / nước rỉ rác. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?