Legislature là gì?

Legislature là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Legislature Xã hội.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ legislature

quốc hội hoặc cơ quan lập pháp

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Legislature
Chủ đề Chủ đề Xã hội

Định nghĩa - Khái niệm

Legislature là gì?

có nghĩa là quốc hội hoặc cơ quan lập pháp

  • Legislature có nghĩa là quốc hội hoặc cơ quan lập pháp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

quốc hội hoặc cơ quan lập pháp Tiếng Anh là gì?

quốc hội hoặc cơ quan lập pháp Tiếng Anh có nghĩa là Legislature.

Ý nghĩa - Giải thích

Legislature nghĩa là quốc hội hoặc cơ quan lập pháp.

Đây là cách dùng Legislature. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội Legislature là gì? (hay giải thích quốc hội hoặc cơ quan lập pháp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Legislature là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Legislature / quốc hội hoặc cơ quan lập pháp. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?