Lend(v)

Lend(v) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lend(v) Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ lend(v)

cho vay

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Lend(v)
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Lend(v) là gì?

có nghĩa là cho vay

  • Lend(v) có nghĩa là cho vay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

cho vay Tiếng Anh là gì?

cho vay Tiếng Anh có nghĩa là Lend(v).

Ý nghĩa - Giải thích

Lend(v) nghĩa là cho vay.

Đây là cách dùng Lend(v). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Lend(v) là gì? (hay giải thích cho vay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lend(v) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lend(v) / cho vay. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời