Lentil tiếng Anh là gì?

Lentil tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Lentil tiếng Anh Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ lentil

đậu lăng

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Lentil tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

Lentil tiếng Anh là gì?

có nghĩa là đậu lăng

  • Lentil tiếng Anh có nghĩa là đậu lăng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

đậu lăng Tiếng Anh là gì?

đậu lăng Tiếng Anh có nghĩa là Lentil tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Lentil tiếng Anh nghĩa là đậu lăng.

Đây là cách dùng Lentil tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực Lentil tiếng Anh là gì? (hay giải thích đậu lăng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lentil tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lentil tiếng Anh / đậu lăng. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?