Light rain là gì?

Light rain là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Light rain Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ light rain

mưa nhỏ, có mưa nhỏ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Light rain
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

Light rain là gì?

có nghĩa là mưa nhỏ, có mưa nhỏ

  • Light rain có nghĩa là mưa nhỏ, có mưa nhỏ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

mưa nhỏ, có mưa nhỏ Tiếng Anh là gì?

mưa nhỏ, có mưa nhỏ Tiếng Anh có nghĩa là Light rain.

Ý nghĩa - Giải thích

Light rain nghĩa là mưa nhỏ, có mưa nhỏ.

Đây là cách dùng Light rain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết Light rain là gì? (hay giải thích mưa nhỏ, có mưa nhỏ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Light rain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Light rain / mưa nhỏ, có mưa nhỏ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?