琉璃砖 tiếng trung là gì?

琉璃砖 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 琉璃砖 tiếng trung Xây dựng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 琉璃砖

gạch lưu ly (liú li zhuān ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 琉璃砖 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Xây dựng

Định nghĩa - Khái niệm

琉璃砖 tiếng trung là gì?

có nghĩa là gạch lưu ly (liú li zhuān )

  • 琉璃砖 tiếng trung có nghĩa là gạch lưu ly (liú li zhuān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

gạch lưu ly (liú li zhuān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 琉璃砖 .

Ý nghĩa - Giải thích

琉璃砖 tiếng trung nghĩa là gạch lưu ly (liú li zhuān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng..

Đây là cách dùng 琉璃砖 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 琉璃砖 tiếng trung là gì? (hay giải thích gạch lưu ly (liú li zhuān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 琉璃砖 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 琉璃砖 tiếng trung / gạch lưu ly (liú li zhuān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vật liệu xây dựng.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời