Magnet Charger là gì?

Magnet Charger là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ magnet charger

sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm. Đây là loại cáp sạc đi kèm adapter, có nam châm được gắn vào các cổng sạc Lightning, Type-C hay micro USB. Sạc từ tính giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng khi chỉ cần đưa cổng sạc đến gần sợi cáp là chúng đã tự động dính với nhau. Sự kết nối này có được là nhờ lực hút của nam châm được tích hợp sẵn trong sạc nam châm.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Magnet Charger
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

Magnet Charger là gì?

có nghĩa là sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm

  • Magnet Charger có nghĩa là sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm. Đây là loại cáp sạc đi kèm adapter, có nam châm được gắn vào các cổng sạc Lightning, Type-C hay micro USB. Sạc từ tính giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng khi chỉ cần đưa cổng sạc đến gần sợi cáp là chúng đã tự động dính với nhau. Sự kết nối này có được là nhờ lực hút của nam châm được tích hợp sẵn trong sạc nam châm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm Tiếng Anh là gì?

sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm Tiếng Anh có nghĩa là Magnet Charger.

Ý nghĩa - Giải thích

Magnet Charger nghĩa là sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm. Đây là loại cáp sạc đi kèm adapter, có nam châm được gắn vào các cổng sạc Lightning, Type-C hay micro USB. Sạc từ tính giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng khi chỉ cần đưa cổng sạc đến gần sợi cáp là chúng đã tự động dính với nhau. Sự kết nối này có được là nhờ lực hút của nam châm được tích hợp sẵn trong sạc nam châm..

Đây là cách dùng Magnet Charger. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật Magnet Charger là gì? (hay giải thích sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm. Đây là loại cáp sạc đi kèm adapter, có nam châm được gắn vào các cổng sạc Lightning, Type-C hay micro USB. Sạc từ tính giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng khi chỉ cần đưa cổng sạc đến gần sợi cáp là chúng đã tự động dính với nhau. Sự kết nối này có được là nhờ lực hút của nam châm được tích hợp sẵn trong sạc nam châm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Magnet Charger là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Magnet Charger / sạc tử tính còn được gọi là sạc nam châm. Đây là loại cáp sạc đi kèm adapter, có nam châm được gắn vào các cổng sạc Lightning, Type-C hay micro USB. Sạc từ tính giúp cho người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng khi chỉ cần đưa cổng sạc đến gần sợi cáp là chúng đã tự động dính với nhau. Sự kết nối này có được là nhờ lực hút của nam châm được tích hợp sẵn trong sạc nam châm.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?