마늘 tiếng hàn là gì?

마늘 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 마늘

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


củ tỏi.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Nguyên liệu nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 마늘 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

마늘 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là củ tỏi

  • 마늘 tiếng hàn có nghĩa là củ tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Nguyên liệu nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

củ tỏi Tiếng Hàn là gì?

củ tỏi Tiếng Hàn có nghĩa là 마늘 .

Ý nghĩa - Giải thích

마늘 tiếng hàn nghĩa là củ tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Nguyên liệu nấu ăn..

Đây là cách dùng 마늘 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 마늘 tiếng hàn là gì? (hay giải thích củ tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Nguyên liệu nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 마늘 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn / củ tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Nguyên liệu nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

마늘 tiếng hàn là gì?

마늘 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 마늘

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


tỏi.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 마늘 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

마늘 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là tỏi

  • 마늘 tiếng hàn có nghĩa là tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

tỏi Tiếng Hàn là gì?

tỏi Tiếng Hàn có nghĩa là 마늘 .

Ý nghĩa - Giải thích

마늘 tiếng hàn nghĩa là tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực..

Đây là cách dùng 마늘 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 마늘 tiếng hàn là gì? (hay giải thích tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 마늘 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn / tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

마늘 tiếng hàn là gì?

마늘 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 마늘

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


tỏi.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia vị.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 마늘 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

마늘 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là tỏi

  • 마늘 tiếng hàn có nghĩa là tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia vị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

tỏi Tiếng Hàn là gì?

tỏi Tiếng Hàn có nghĩa là 마늘 .

Ý nghĩa - Giải thích

마늘 tiếng hàn nghĩa là tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia vị..

Đây là cách dùng 마늘 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 마늘 tiếng hàn là gì? (hay giải thích tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia vị. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 마늘 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 마늘 tiếng hàn / tỏi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Gia vị.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời