芒草 tiếng Trung là gì?

芒草 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 芒草 tiếng Trung Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 芒草

cỏ chè vè. Có tên khoa học là: Miscanthus Sinensis Anderss. 芒草 có hình dạng như cỏ lau. Cây dùng làm giấy, làm củi đun nấu gạch và lấy lá làm tranh lợp nhà chòi. Thân cây dùng nấu nước để rửa vết thương do hổ, báo gây ra cho người; dịch cây tươi giã nát đồng thời được dùng uống trong.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 芒草 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

芒草 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là cỏ chè vè

  • 芒草 tiếng Trung có nghĩa là cỏ chè vè. Có tên khoa học là: Miscanthus Sinensis Anderss. 芒草 có hình dạng như cỏ lau. Cây dùng làm giấy, làm củi đun nấu gạch và lấy lá làm tranh lợp nhà chòi. Thân cây dùng nấu nước để rửa vết thương do hổ, báo gây ra cho người; dịch cây tươi giã nát đồng thời được dùng uống trong.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

cỏ chè vè Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 芒草 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

芒草 tiếng Trung nghĩa là cỏ chè vè. Có tên khoa học là: Miscanthus Sinensis Anderss. 芒草 có hình dạng như cỏ lau. Cây dùng làm giấy, làm củi đun nấu gạch và lấy lá làm tranh lợp nhà chòi. Thân cây dùng nấu nước để rửa vết thương do hổ, báo gây ra cho người; dịch cây tươi giã nát đồng thời được dùng uống trong..

Đây là cách dùng 芒草 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường 芒草 tiếng Trung là gì? (hay giải thích cỏ chè vè. Có tên khoa học là: Miscanthus Sinensis Anderss. 芒草 có hình dạng như cỏ lau. Cây dùng làm giấy, làm củi đun nấu gạch và lấy lá làm tranh lợp nhà chòi. Thân cây dùng nấu nước để rửa vết thương do hổ, báo gây ra cho người; dịch cây tươi giã nát đồng thời được dùng uống trong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 芒草 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 芒草 tiếng Trung / cỏ chè vè. Có tên khoa học là: Miscanthus Sinensis Anderss. 芒草 có hình dạng như cỏ lau. Cây dùng làm giấy, làm củi đun nấu gạch và lấy lá làm tranh lợp nhà chòi. Thân cây dùng nấu nước để rửa vết thương do hổ, báo gây ra cho người; dịch cây tươi giã nát đồng thời được dùng uống trong.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?