Market Cannibalization là gì?

Market Cannibalization là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Market Cannibalization Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ market cannibalization

tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Market Cannibalization
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

Market Cannibalization là gì?

có nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới

  • Market Cannibalization có nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới Tiếng Anh là gì?

tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới Tiếng Anh có nghĩa là Market Cannibalization.

Ý nghĩa - Giải thích

Market Cannibalization nghĩa là tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới.

Đây là cách dùng Market Cannibalization. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Market Cannibalization là gì? (hay giải thích tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới nghĩa là gì?) . Định nghĩa Market Cannibalization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Market Cannibalization / tự tước đoạt doanh thu đôi khi là một chiến lược có chủ đích để tăng sự cạnh tranh, nhưng trong những trường hợp khác, nó là sự thất bại khi tiếp cận một thị trường mục tiêu mới. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?