Middle Income Trap tiếng Anh là gì?

Middle Income Trap tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Middle Income Trap tiếng Anh Kinh tế tài chính.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ middle income trap

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình (tiếng Anh: Middle Income Trap) là một tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua mức thu nhập đó.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Middle Income Trap tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề Kinh tế tài chính

Định nghĩa - Khái niệm

Middle Income Trap tiếng Anh là gì?

có nghĩa là Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế

  • Middle Income Trap tiếng Anh có nghĩa là Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình (tiếng Anh: Middle Income Trap) là một tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua mức thu nhập đó.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế Tiếng Anh là gì?

Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế Tiếng Anh có nghĩa là Middle Income Trap tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Middle Income Trap tiếng Anh nghĩa là Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình (tiếng Anh: Middle Income Trap) là một tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua mức thu nhập đó..

Đây là cách dùng Middle Income Trap tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Middle Income Trap tiếng Anh là gì? (hay giải thích Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình (tiếng Anh: Middle Income Trap) là một tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua mức thu nhập đó. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Middle Income Trap tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Middle Income Trap tiếng Anh / Middle Income Trap tong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ Middle Income Trap – Kinh tế. Bẫy thu nhập trung bình (tiếng Anh: Middle Income Trap) là một tình huống mà một quốc gia bị mắc kẹt tại mức thu nhập được quyết định bởi nguồn lực nhất định với lợi thế ban đầu và không thể vượt qua mức thu nhập đó.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời