Mitochondrial là gì?

Mitochondrial là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Mitochondrial Sức khỏe.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ mitochondrial

ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép. ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết để thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Mitochondrial
Chủ đề Chủ đề Sức khỏe

Định nghĩa - Khái niệm

Mitochondrial là gì?

có nghĩa là ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép

  • Mitochondrial có nghĩa là ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép. ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết để thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép Tiếng Anh là gì?

ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép Tiếng Anh có nghĩa là Mitochondrial.

Ý nghĩa - Giải thích

Mitochondrial nghĩa là ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép. ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết để thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào..

Đây là cách dùng Mitochondrial. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe Mitochondrial là gì? (hay giải thích ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép. ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết để thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mitochondrial là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mitochondrial / ty thể có hình thuôn dài hoặc hình bầu dục đặc biệt và được bao bọc bởi một màng kép. ti thể là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào. Hô hấp tế bào là một quá trình cuối cùng tạo ra nhiên liệu cho các hoạt động của tế bào từ thực phẩm chúng ta ăn. Ti thể sản xuất năng lượng cần thiết để thực hiện các quá trình như phân chia tế bào, tăng trưởng và chết tế bào.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?