Natural resources

Natural resources là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Natural resources Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ natural resources

tài nguyên thiên nhiên

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Natural resources
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Natural resources là gì?

có nghĩa là tài nguyên thiên nhiên

  • Natural resources có nghĩa là tài nguyên thiên nhiên
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

tài nguyên thiên nhiên Tiếng Anh là gì?

tài nguyên thiên nhiên Tiếng Anh có nghĩa là Natural resources.

Ý nghĩa - Giải thích

Natural resources nghĩa là tài nguyên thiên nhiên.

Đây là cách dùng Natural resources. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Natural resources là gì? (hay giải thích tài nguyên thiên nhiên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Natural resources là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Natural resources / tài nguyên thiên nhiên. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời