Nomophobia là gì?

Nomophobia là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Nomophobia Kinh tế.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ nomophobia

hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”. Trong đó, từ “nomo” nghĩa là “no mobile phone” (không điện thoại), còn “phobia” là thuật ngữ tâm lý học miêu tả nỗi sợ.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Nomophobia
Chủ đề Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Nomophobia là gì?

có nghĩa là hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”

  • Nomophobia có nghĩa là hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”. Trong đó, từ “nomo” nghĩa là “no mobile phone” (không điện thoại), còn “phobia” là thuật ngữ tâm lý học miêu tả nỗi sợ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia” Tiếng Anh là gì?

hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia” Tiếng Anh có nghĩa là Nomophobia.

Ý nghĩa - Giải thích

Nomophobia nghĩa là hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”. Trong đó, từ “nomo” nghĩa là “no mobile phone” (không điện thoại), còn “phobia” là thuật ngữ tâm lý học miêu tả nỗi sợ..

Đây là cách dùng Nomophobia. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Nomophobia là gì? (hay giải thích hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”. Trong đó, từ “nomo” nghĩa là “no mobile phone” (không điện thoại), còn “phobia” là thuật ngữ tâm lý học miêu tả nỗi sợ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Nomophobia là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nomophobia / hội chứng lo sợ vì thiếu điện thoại, đây là một thuật ngữ viết tắt của “no mobilephone phobia”. Trong đó, từ “nomo” nghĩa là “no mobile phone” (không điện thoại), còn “phobia” là thuật ngữ tâm lý học miêu tả nỗi sợ.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?