欧洲山梨 tiếng trung là gì?

欧洲山梨 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 欧洲山梨 tiếng trung Gỗ.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 欧洲山梨

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 欧洲山梨 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Gỗ

Định nghĩa - Khái niệm

欧洲山梨 tiếng trung là gì?

có nghĩa là cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí )

  • 欧洲山梨 tiếng trung có nghĩa là cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 欧洲山梨 .

Ý nghĩa - Giải thích

欧洲山梨 tiếng trung nghĩa là cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ..

Đây là cách dùng 欧洲山梨 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ 欧洲山梨 tiếng trung là gì? (hay giải thích cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 欧洲山梨 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 欧洲山梨 tiếng trung / cây thanh lương trà (ōuzhōu shānlí ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời