沛纳海表 tiếng trung là gì?

沛纳海表 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 沛纳海表 tiếng trung Thời trang.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 沛纳海表

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồng hồ.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 沛纳海表 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Thời trang

Định nghĩa - Khái niệm

沛纳海表 tiếng trung là gì?

có nghĩa là đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo )

  • 沛纳海表 tiếng trung có nghĩa là đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồng hồ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 沛纳海表 .

Ý nghĩa - Giải thích

沛纳海表 tiếng trung nghĩa là đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồng hồ..

Đây là cách dùng 沛纳海表 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 沛纳海表 tiếng trung là gì? (hay giải thích đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồng hồ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 沛纳海表 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 沛纳海表 tiếng trung / đồng hồ panerai (pèi nà hǎi biǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Đồng hồ.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời