Pilot là gì?

Pilot là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pilot Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ pilot

Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Pilot
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

Pilot là gì?

có nghĩa là Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công

  • Pilot có nghĩa là Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công Tiếng Anh là gì?

Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công Tiếng Anh có nghĩa là Pilot.

Ý nghĩa - Giải thích

Pilot nghĩa là Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công..

Đây là cách dùng Pilot. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Pilot là gì? (hay giải thích Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pilot là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pilot / Người Dẫn Cảng (Người Dẫn Tàu Ra Vào Cảng); Hoa Tiêu; Phi Công.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?