Pollution

Pollution là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Pollution Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ pollution

sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Pollution
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Pollution là gì?

có nghĩa là sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

  • Pollution có nghĩa là sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm Tiếng Anh là gì?

sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm Tiếng Anh có nghĩa là Pollution.

Ý nghĩa - Giải thích

Pollution nghĩa là sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm.

Đây là cách dùng Pollution. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Pollution là gì? (hay giải thích sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pollution là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pollution / sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời