Possession (n)

Possession (n) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Possession (n) Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ possession (n)

sự sở hữu, trạng thái sở hữu

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Possession (n)
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Possession (n) là gì?

có nghĩa là sự sở hữu, trạng thái sở hữu

  • Possession (n) có nghĩa là sự sở hữu, trạng thái sở hữu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

sự sở hữu, trạng thái sở hữu Tiếng Anh là gì?

sự sở hữu, trạng thái sở hữu Tiếng Anh có nghĩa là Possession (n).

Ý nghĩa - Giải thích

Possession (n) nghĩa là sự sở hữu, trạng thái sở hữu.

Đây là cách dùng Possession (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Possession (n) là gì? (hay giải thích sự sở hữu, trạng thái sở hữu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Possession (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Possession (n) / sự sở hữu, trạng thái sở hữu. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời