Potential

Potential là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ potential

Tiềm năng

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Potential
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

Potential là gì?

có nghĩa là Tiềm năng

  • Potential có nghĩa là Tiềm năng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

Tiềm năng Tiếng Anh là gì?

Tiềm năng Tiếng Anh có nghĩa là Potential.

Ý nghĩa - Giải thích

Potential nghĩa là Tiềm năng.

Đây là cách dùng Potential. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Potential là gì? (hay giải thích Tiềm năng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Potential là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Potential / Tiềm năng. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời