Potential Transformer là gì?

Potential Transformer là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer Kỹ thuật.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ potential transformer

máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện. Bộ biến thế dùng để giảm điện thế cao xuống điện thế thấp để đưa vào đồng hồ, rơle và các đèn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Potential Transformer
Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật

Định nghĩa - Khái niệm

Potential Transformer là gì?

có nghĩa là máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện

  • Potential Transformer có nghĩa là máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện. Bộ biến thế dùng để giảm điện thế cao xuống điện thế thấp để đưa vào đồng hồ, rơle và các đèn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện Tiếng Anh là gì?

máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện Tiếng Anh có nghĩa là Potential Transformer.

Ý nghĩa - Giải thích

Potential Transformer nghĩa là máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện. Bộ biến thế dùng để giảm điện thế cao xuống điện thế thấp để đưa vào đồng hồ, rơle và các đèn..

Đây là cách dùng Potential Transformer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật Potential Transformer là gì? (hay giải thích máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện. Bộ biến thế dùng để giảm điện thế cao xuống điện thế thấp để đưa vào đồng hồ, rơle và các đèn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Potential Transformer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Potential Transformer / máy biến thế, bộ biến điện áp hay còn viết tắt là PT trong kỹ thuật điện. Bộ biến thế dùng để giảm điện thế cao xuống điện thế thấp để đưa vào đồng hồ, rơle và các đèn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?