Protection/preservation/conservation

Protection/preservation/conservation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Protection/preservation/conservation Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ protection/preservation/conservation

bảo vệ/bảo tồn

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Protection/preservation/conservation
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Protection/preservation/conservation là gì?

có nghĩa là bảo vệ/bảo tồn

  • Protection/preservation/conservation có nghĩa là bảo vệ/bảo tồn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

bảo vệ/bảo tồn Tiếng Anh là gì?

bảo vệ/bảo tồn Tiếng Anh có nghĩa là Protection/preservation/conservation.

Ý nghĩa - Giải thích

Protection/preservation/conservation nghĩa là bảo vệ/bảo tồn.

Đây là cách dùng Protection/preservation/conservation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Protection/preservation/conservation là gì? (hay giải thích bảo vệ/bảo tồn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Protection/preservation/conservation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Protection/preservation/conservation / bảo vệ/bảo tồn. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời