蒲公英 tiếng trung là gì?

蒲公英 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 蒲公英 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 蒲公英

hoa bồ công anh (púgōngyīng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 蒲公英 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

蒲公英 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa bồ công anh (púgōngyīng )

  • 蒲公英 tiếng trung có nghĩa là hoa bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa bồ công anh (púgōngyīng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 蒲公英 .

Ý nghĩa - Giải thích

蒲公英 tiếng trung nghĩa là hoa bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 蒲公英 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 蒲公英 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 蒲公英 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 蒲公英 tiếng trung / hoa bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời

蒲公英 tiếng trung là gì?

蒲公英 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 蒲公英 tiếng trung Các loại thuốc.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 蒲公英

bồ công anh (púgōngyīng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuốc đông y.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 蒲公英 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Các loại thuốc

Định nghĩa - Khái niệm

蒲公英 tiếng trung là gì?

có nghĩa là bồ công anh (púgōngyīng )

  • 蒲公英 tiếng trung có nghĩa là bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuốc đông y.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Các loại thuốc.

bồ công anh (púgōngyīng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 蒲公英 .

Ý nghĩa - Giải thích

蒲公英 tiếng trung nghĩa là bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuốc đông y..

Đây là cách dùng 蒲公英 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Các loại thuốc 蒲公英 tiếng trung là gì? (hay giải thích bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuốc đông y. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 蒲公英 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 蒲公英 tiếng trung / bồ công anh (púgōngyīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuốc đông y.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời