Đá mạt tiếng Trung là gì?

460 lượt xem
0

Đá mạt hay còn gọi là mạt đá tiếng Trung là: 石粉是石头的粉末的通称,石头的种类很多,根据矿物成分划分有很多品种,并不一定是碳酸钙。 碳酸钙是石灰石,只是石粉中的一种,石粉中还有滑石粉,用于制作腻子。 还有石英粉,用作制作玻璃。 还有很多矿物成分的岩石,都可以磨成粉末,用作不同的工艺及用途。

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 29 Tháng Ba, 2023
Viết câu trả lời của bạn.