Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tiếng Trung là gì?

420 lượt xem
0

Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tiếng Trung là gì?

admin Đã đăng một bình luận mới 24 Tháng Mười, 2022

外国承包商的建设施工许可证

Viết câu trả lời của bạn.