Huy động vốn tiếng trung là gì?

153 lượt xem
0

huy động vốn tiếng trung là: 筹集资金 Chóují zījīn

资金筹集(Funds Raising)资金筹集是指公司从各种不同的来源,用各种不同的方式筹集其生产经营过程中所需要的资金。

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 17 Tháng Một, 2024
Viết câu trả lời của bạn.