减水剂 là gì?

504 lượt xem
0

减水剂 là Phụ gia giảm nước là phụ gia bê tông có khả năng giảm lượng nước trộn mà vẫn giữ nguyên độ sụt của bê tông về cơ bản. Hầu hết chúng là chất hoạt động bề mặt anion, chẳng hạn như lignosulfonate, naphthalenesulfonate formaldehyde polymer, v.v. Sau khi được thêm vào hỗn hợp bê tông, nó có thể phân tán các hạt xi măng, cải thiện khả năng làm việc của nó, giảm lượng nước tiêu thụ đơn vị, cải thiện tính lưu động của hỗn hợp bê tông; hoặc giảm tiêu thụ xi măng đơn vị và tiết kiệm xi măng.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 17 Tháng Năm, 2023
Viết câu trả lời của bạn.